Presisjonsspennpatron

Flenspatron med skiveblokk

Flenspatron med koniske krager

Flenspatron med koniske hylser

Flenspatron med flatt element

Oppspenningsprinsipper for individuelle spennpatroner